Navithor Fleet Control System

Navithor on ohjelmisto konelaivueen ohjaamiseen ja valvontaan. Navithor-ohjemisto koostuu palvelimesta (Navithor Server) sekä yhdestä tai useammasta käyttöliittymästä (Navithor Client), jotka voivat olla kytkettynä samanaikaisesti palvelimeen. Navithor pystyy ohjaamaan useita erityyppisiä koneita samalla tuotantoalueella. Navithorin ominaisuuksiin kuuluu tehtävienanto, työkoneiden reititys ja ajoitus, törmäyksien esto, kommunikointi Navitrol-ohjelmiston kanssa, käyttöliittymä tuotannon tarkkailuun ja koneiden ohjaamiseen, hälytysten hallinta ja datan keruu tietokantaan. Navithor voidaan tarvitteassa yhdistää ylempiin tuotannonohjausjärjestelmiin ja aluevalvontaan.

Navithorin tehtävien ajoitus ja reititys optimoi parhaan mahdollisen reitin koneelle nykyisestä sijainnista haluttuun sijaintiin ottaen huomioon muun liikenteen. Tarvittaessa koneet tekevät toisilleen tilaa tekemällä väistötehtävän. Näin voidaan automaattisesti estää lukkotilanteiden syntyminen.

Navithorin turvatoiminnot perustuvat sekä reititykseen että koneiden turva-alueiden jatkuvaan määrittämiseen ja keskinäiseen tarkkailuun. Työkoneita hidastetaan tai pysäytetään mikäli ne ajautuvat lähelle toisiaan. Koneille ei myöskään anneta ajotehtäviä, jotka voisivat johtaa yhteentörmäykseen ilman valvontaa.

Navithoriin sisältyy tarvittavat työkalut tuotantoalueen määrittelemiseksi.

Navithor on kehitetty yhdessä SKB:n kanssa tehtävienantojärjestelmäksi ydinjätteen loppusijoituskoneille Ruotsissa.